Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" w Kudowie Zdroju

Kontakt

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest

Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało” w Kudowie-Zdroju,

ul. Zdrojowa 34, 57-350 Kudowa-Zdrój

Cel przetwarzania

Realizacja zadań przedszkola

Podstawą przetwarzania są

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa o systemie informacji oświatowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone zgody.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres od 5 do 50 lat w zależności od rodzaju danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres kudowaslonko@o2.pl lub w sekretariacie przedszkola. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.kudowaslonko.eprzedszkola.pl korzysta z technologii ciasteczek (cookies)

Podczas wizyty na stronie internetowej www.kudowaslonko.eprzedszkola.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, rodzaj Twojej przeglądarki stron www. Służą one wyłącznie dla celów statystycznych i nie zawierają żadnych danych osobowych. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, e-mail. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpiwiedzi na Twoje zapytanie. 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"

 

ul. Zdrojowa 34, 57-350 Kudowa Zdrój

 

tel. 505 906 069

 

kudowaslonko@o2.pl

 

 

Adres

Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" w Kudowie Zdroju

,

Kontakt

telefon:
e-mail:

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.