Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" w Kudowie Zdroju

Opieka psychologiczna

Od 1 września 2023 roku dzieci uczęszczające do naszej placówki oraz ich rodzice mogą nieodpłatnie korzystać z pomocy Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie przedszkola.