Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" w Kudowie Zdroju

Nasza oferta

   

W ramach czesnego oferujemy całodzienną opiekę, wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe:

 • całodzienna opieka w godzinach od 6:30 do 15:00
 • język angielski,
 • rytmika,
 • nauka tańca,
 • religia,
 • zajęcia z elementami Kinezjologii Edukacyjnej,
 • terapia pedagogiczna,
 • biblioterapia,
 • zajęcia z pedagogiki cyrku,
 • tańce integracyjne,
 • przedstawienia teatru lalek i humoru "Igraszka" z Wałbrzycha,
 • muzykoterapia - audycje muzyczne w wykonaniu Filharmonii Sudeckiej,
 • organizacja urodzin każdego dziecka,
 • smaczne posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane we własnej kuchni zaprojektowanej i wyposażonej według wymagań sanepidu i systemu HACCP.
      
 

      Wiek przedszkolny jest jednym z najważniejszych okresów w życiu każdego człowieka. Jest to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. To najlepszy czas na naukę, rozwijanie zainteresowań.
 

Zajecia z rytmiki:

      Na rytmice wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich  zarówno improwizacje ruchowe, śpiewane jak i grane. Ćwiczenia te wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań i  nieśmiałości.
     Rytmika  w pedagogice muzycznej jest najpełniejszą metodą wychowania poprzez sztukę. Kształci ona umiejętności muzyczne dzieci i podstawową ich wiedzę o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Metoda ta - wykorzystująca naturalną potrzebę  ruchu i aktywności
dziecka – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 


 

Nauka tańca

      Zajęcia taneczno - ruchowe zaspokajają potrzebę aktywności fizycznej dziecka oraz rozwijają:

 • poczucie rytmu

 • koncentrację uwagi

 • spostrzegawczość

 • myślenie

 • współdziałanie w grupie

 • pokonywanie nieśmiałości

 • poczucie własnej wartości

 • dyscyplinę wewnętrzną

 
 
Pedagogika cyrku

          Polega na prowadzeniu warsztatów, uczeniu dzieci różnych zabaw i umiejętności cyrkowych. Żonglowanie jest jedną z metod poprawy koncentracji i koordynacji ruchu, a co za tym idzie przygotowania do dojrzałości szkolnej oraz poprawy wyników w nauce. Poza tym nabywanie umiejętności sprawnościowych podnosi poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie wśród dzieci.
Pedagogika cyrku jest jedną z rodzajów pedagogiki zabawy, czyli uczenia i rozwijania umiejętności wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

 
Kinezjologia Edukacyjna - ćwiczenia Gimnastyki Mózgu:
 • poprawia ekspresję słowną i twórcze myślenie,
 • usprawnia percepcję wzrokową i słuchową,
 • poprawia koncentrację, koordynację wzrokowo- ruchową i słuchowo-ruchową,
 • ułatwia zapamiętywanie,
 • wzmacnia koordynację i pracę obu półkul mózgowych,
 • usprawnia pamięć długoterminową i krótkoterminową,
 • umożliwia rozwój abstrakcyjnego myślenia, poprawia koordynację lewej i prawej strony ciała,
 • pogłębia oddech,
 • wspomaga pozytywne nastawienie,
 • równoważy emocjonalnie, relaksują,
 • poprawia umiejętności komunikacyjne.

 

Tańce integracyjne

        Łączą i jednoczą tych, którzy go wykonują. To proste układy, których wszyscy mogą się szybko nauczyć. Grupa w tańcu ożywia się i integruje. W tańcu następuje uaktywnienie, rozładowanie nadmiaru energii i agresji, to dobry trening w zakresie wyrażania emocji.

 

Biblioterapia

 

       Znaczenie tej metody w pedagogice jest ogromne. Do najważniejszych należy:

 • kształtowanie właściwych postaw,
 • akceptacja swojej osoby,
 • eliminowanie lęków poprzez ich nazwanie, zrozumienie, 
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • oddziaływanie na postawy społeczne.
Ponadto biblioterapia rozwija  osobowość twórczą poprzez prezentowanie literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć.